Skupina DE | Autoškola Flegel

Výcvik skupiny DE

Rozsah výuky

Teorie

  • 2 hodiny – výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina – výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 6 hodin – výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 2 hodiny – výuku zdravotnické přípravy
  • 3 hodiny – opakování a přezkoušení

Praxe

  • 8 hodin – výcvik v řízení vozidla
  • 2 hodiny – výcvik praktické údržby
  • 2 hodiny – praktický výcvik zdravotnické přípravy