Skupina D | Autoškola Flegel
Do přátelského kolektivu hledáme nové kolegy, přidejte se k nám!
flegel@autoskolaflegel.cz | 732 142 541

Výcvik skupiny D

Podmínky pro získání

 • Výcvik lze zahájit 18 měsíců před dovršením požadovaného věku (24 let).
 • Zkoušku pro získání řidičského oprávnění lze absolvovat po dovršení 24 let
  (den po dosažení čtyřiadvacetin ).
 • řidičské oprávnění lze udělit osobě která dosáhla 21 let věku:
  • v rámci vstupního školení (podle zvláštního předpisu)
  • pokud je žadatel držitel profesního průkazu způsobilosti řidiče ( žadatel absolvoval vstupní školení podle zvláštního předpisu v rozšířeném rozsahu )
 • řidičské oprávnění skupiny C s omezením řidičského oprávnění
  • Viz seznam (Ministerstva…)

Rozsah výuky

Teorie

 • 10 hodin – výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin – výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin – výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny – výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny – opakování a přezkoušení

Praxe

 • 14 hodin – výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny – výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny – praktický výcvik zdravotnické přípravy